مراقبت های لازم پس از درمان روکش و بریج

مراجعه کننده محترم برای آنکه دوره بعد از درمان را با راحتی و آرامش بیشتری سپری نمایید خواهشمند است این مطالب را با دقت مطالعه نمایید.

۱) مقاومت روکشهای دندانی در مقابل ضربه به اندازه بافت طبیعی دندان نیست بنابراین باید در خوردن غذاهای سفت با آنها احتیاط نمود.

۲) امکان دارد روکش دندان مقداری بلند باشد و با دندان های دیگر هم سطح نباشد و هنگام غذا خوردن به دندان مقابل ضربه وارد نمایید بنابراین برای اصلاح بلندی روکش باید به کلینیک مراجعه کنید.

۳) رعایت بهداشت اطراف روکشها بسیار مهم بودهو عدم رعایت بهداشت می تواند سبب پوسیدگی دندان زیرین و التهاب بافت اطراف آن گردد و درنهایت منجر به کشیدن دندان گردد.